V treh energetsko učinkovitih blokih se bodo nahajala enostoba, dvosobna, trisobna in štirisobna stanovanja v velikosti od 38 do 80 kvadratnih metrov.  Stavbam bo pripadala tudi podzemna garaža s 96 parkirnimi mesti, v kletnih prostorih pa bodo še kolesarnica in servisni prostori. Enajst stanovanj bo prilagojenih funkcionalno ali gibalno oviranim osebam. V sklopu gradnje bo urejena tudi dvonivojska zunanja ureditev območja s parkirišči, zelenimi in pohodnimi površinami ter površinami za druženje in igro otrok, ki bo povezovala celotno območje z okolico. Rok projektiranja in gradnje vseh treh blokov je 19 mesecev in pol, pridobitev uporabnega dovoljenja pa je predvidena septembra 2024. Na občini bomo sosesko skupaj s SSRS razvijali še z gradnjo dveh dodatni blokov z 81 javnimi najemnimi stanovanji.    
več … Podpisana pogodba za gradnjo 103 novih stanovanj v Podbrezniku