Med programskimi in projektnimi prioritetami so v dogovoru kot prednostna področja izpostavljeni: komunalna infrastruktura in skrb za okolje, promet in trajnostna mobilnosti, življenjski prostor, energetika, storitve za občane, izobraževanje in mladina, družbene dejavnosti, športna in kulturna infrastruktura, zdravstvo, sociala, družine in starejši, gospodarske družbe in podjetništvo, turizem, kmetijstvo in gozdarstvo, požarno varstvo. Celoten dogovor je na voljo v priponki: Dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju svetniških skupin 2022-2026.pdf
več … Podpisan dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju svetniških skupin