Podjetju FS, d. o. o., so odvzeti koncesija in licence, razlog je goljufanje države, krivi pa so drugi. Ovadbo zoper družbo FS, d. o. o., Žužemberk, je na Policijsko upravo Novo mesto pred desetimi leti podalo takratno Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor. Nato je prišlo do obtožnice, kjer sta bila soobtožena: FS, d. o. o., iz Žužemberka in sedaj pokojni Iztok Kunej. Med januarjem 2010 in junijem 2011 je namreč družba FS prevozi, storitve in trgovina d. o. o. Žužemberk od takratnega Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor pridobila za 134.097,71 evra neupravičenih kompenzacij, ki so bile namenjene nerentabilnim linijam, da jih prevoznik ne bi ukinil. Ker so se v FS d. o. o. zavedali, kakšne posledice bi goljufanje države lahko imelo za to podjetje (besedo »goljufanje« so v člankih navajali mediji v času sojenja tej družbi), so v državni proračun po dolgem odlašanju potem le vrnil 159.493,61 evra (skupaj z obrestmi). Kljub temu, da je družba ta denar skupaj z obrestmi vrnila, je predkazenski postopek tekel naprej. Na Okrajnem sodišču v Novem mestu je bil po obtožnem predlogu Okrožnega državnega tožilstva iz Novega mesta s sodbo z dne 23. februarja 2017 FS d. o. o. spoznan za krivega storitve nadaljevanega kaznivega dejanja preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti in plačila 45.000 evrov stranske denarne kazni. Višje sodišče v Ljubljani je z majhnimi spremembami potrdilo sodbo okrajnega sodišča in jim znižalo kazen na 40.000 evrov. Zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani je FS d. o. o. na Vrhovno sodišče…
več … Podjetju FS odvzeta koncesija in licence zaradi goljufanja države, krivi so pa drugi