Adlešiški pregovor za Veliki petek pravi: »Ako je na Veliki petek lipo vreme, bu poklje se leto zemlja godna za sako delo. Ako pa pada godina, bo sušno leto i slive bujo pišive«.preberite več »
več … Pisani vuzem