Na povabilo za oblikovanje proračuna Občine Sevnica za leto 2022 pod sloganom »Sobivam, sodelujem, soodločam« je prispelo 41 prijav projektov. Vse vložene pobude je pregledala strokovna komisija, ki je tehtala vsebinsko ustreznost glede na navedene kriterije in skladnost z občinskimi usmeritvami. preberite več »
več … Participativni proračun 2022: še teden dni glasovanja