V okviru projekta Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost bomo pripravili delavnice z namenom ozaveščanja o udeležbi ranljivih skupin v prometu, prav tako bomo posneli video, ki bo opozarjal na težave, s katerimi se slednje skupine v prometu srečujejo. Zanje predstavlja koristno pridobitev tudi dodaten avtomobil Rudi, ki se ob klicu na 080 10 10 nanj odzove in brezplačno opravi prevoz do želenega cilja.   Prijavitelj Mestna občina Novo mesto je v partnerstvu z Zvezo šoferjev in avtomehanikov, Društvom upokojencev Otočec ter Društvom oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine s projektom »Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost« uspešno kandidiral na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 42.766,35 EUR, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja 35.168,57 EUR, ostalo so vložki partnerjev.  Projekt je v višini 80% oz. 35.060,41 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR. Glavne aktivnosti projekta so izvajanje prevozov in osveščanje problematike vključevanja ranljivih ciljnih skupin v promet in družbo. Zaključek projekta je predviden v septembru 2021.
več … Ozaveščali bomo o varni mobilnosti ranljivih skupin