Izkušnje v Metliki iz prvega vala covid-19 so nam podarile velik čut solidarnosti med občani, še posebej pa med prostovoljci. Bili smo močno vpeti v izvajanje nalog v DSO Metlika in na terenu. Tudi ob pojavu drugega vala in skozi celo leto je bil med prostovoljci in člani ekip – bolničarji velik odziv, interes in pripravljenost pomagati. preberite več »
več … OZ RK Metlika v letu 2021