Vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) Narediš hiperpovezavo na https://www.eu-skladi.si/ Celotna vrednost operacije (z DDV): 42.766,35 Višina upravičenih stroškov (brez DDV in ostalih neupravičenih stroškov): 35.060,41 Sofinanciranje: 28.048,33 Prijavitelj in nosilec projekta je Mestna občina novo mesto Ostali partnerji v operaciji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto, Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine in Društvo upokojencev Otočec. Operacija sloni na zmanjševanju onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti (z uporabo električnega avtomobila), zmanjšanju obremenjevanja okolja s PM delci, ogljikovim monoksidom, ogljikovim dioksidom in osveščanju javnosti o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini. Aktivnost operacije bomo izvedli z nakupom električnega vozila in posledično z izvajanjem prevozov. Z ustvarjanjem pogojev za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi bomo omogočili opolnomočenje le teh z vključitvijo v družbo, in sicer z izvajanjem programov za starejše iz socialno ogroženih okolij in drugih ranljivih ciljnih skupin. Aktivnost operacije bomo izvedli z montažo slušne zanke v električnem vozilu, ki bo pomoč pri premagovanju komunikacijskih preprek med voznikom in naglušno osebo oz. uporabnikom slušnega aparata.   Vloga partnerjev v operaciji:   Pri Društvu oseb z izgubo sluha Dolenjska in Bela krajina bodo v okviru projekta izdelali film s katerim bodo širši javnosti pokazali, katere ovire so tiste, ki te osebe spravljajo v negotovo in nevarno situacijo v prometu. Društvo upokojencev Otočec bodo organizirali in koordinirali izvajanje brezplačnih prevozov za starejše in ranljive skupine prebivalstva. Zveza šoferjev in avtomehanikov Novo mesto bodo izvajali brezplačne prevoze za starejše in ranljive skupine…
več … Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost