V sodobnem, hitrem tempu je zagotovo eden izmed pomembnih izzivov vzgoje naših otrok to, da jim omogočimo in spodbudimo razmišljanje o svojih občutkih, čutilih in telesnem zavedanju oziroma ravnovesju. Vrtec Mavrica Trebnje ima v ta namen posebej opremljeno sobo, t.i. »senzorna ustvarjalnica«. Tekom letošnjega šolskega leta smo jo dodatno obogatili z novimi senzornimi pripomočki in pedagoškimi pripravami za sodelavce. V posebni senzorni sobi načrtujemo in izvajamo umirjene ter udobne dejavnosti, ki otroke vodijo do pomembnih novih spoznanj o občutenju delovanja različnih dražljajev na naše telo, izražajo svoja čustva in občutke. Pri tem ustvarimo spodbudno otrokovo okolje z različnimi efekti: igra senc, vodene vizualizacije, instrumentalno zvočni efekti, animacije s projektorji, vodni stolp, aromaterapija, taktilni pripomočki, različne teksture in čutne poti ipd. Hkrati pa dejavnosti v senzorni ustvarjalnici nudijo tudi podporo otrokom s slabo senzorno občutljivostjo, omogočajo prehod od vsakodnevne rutine k sprostitvenim dejavnostim, spodbujajo veselje, ugodje in zabavo ob igri oziroma izkušnjah, ki so drugačne od vsakodnevnih aktivnosti. Senzorne stimulacije nam omogočajo potop v drugačen svet.preberite več »
več … Okolje senzorne stimulacije za bogato čutno raziskovanje in ravnovesje