Fotografska razstava Boruta Krajnca z naslovom Odsotnosti | Prisotnosti predstavlja raziskovanje meja med praznino, pritiskom in prehodom. Govori o krhkosti naših družbenih struktur, nestanovitnosti naših okoliščin in možnostih človeštva, da se prilagodi in preživi. Galerijska postavitev združuje tri konceptualno povezane serije fotografskih del Boruta Krajnca, ki se ukvarjajo s ključnimi temami današnjega časa. Cikel Praznine (2004–2008) se navezuje na finančno krizo in njene daljnosežne posledice, cikel Pritisk (2020) razmišlja o sedanji krizi tiskanih medijev, cikel Prehajanje (2020–2021) pa se ukvarja z zdravstveno krizo in posledicami, ki jih je povzročila pandemija covid-19. Umetnikova dela zajemajo bistvo tega novega obdobja, časa pospešenih sprememb, odsotnosti in prisotnosti, krhkosti in nemira. Umetnik v svojem delu raziskuje gonilo, ki je v ozadju nedavnih gospodarskih in družbenih tranzicij. Te so neizogibno povezane s kriznim kapitalizmom, ki ga filozof Slavoj Žižek pojasnjuje takole: »Glavni neposredni učinek krize ne bo vzpon radikalne emancipatorne politike, temveč vzpon rasističnega populizma, nadaljnje vojne, povečanje revščine v najrevnejših državah tretjega sveta in večje delitve med bogatimi in revnimi v vseh družbah.« Fotografska dela na edinstven način odražajo to idejo, saj raziskujejo, kako se je naš svet v zelo kratkem času drastično spremenil. Ta razstava je na svojevrsten način vizualni prikaz tega, kako je krizni kapitalizem vplival na svet, Krajnc pa poglobljeno razkriva prazne prostore in nove vsebine, ki jih je prineslo obdobje različnih prehajanj. Razstava je povabilo gledalcem, da se soočijo z lastno resničnostjo in razmislijo o tem, kaj je bilo v teh drastičnih časih preobrazbe izgubljeno, pa tudi pridobljeno. Na koncu nas poziva k razmisleku: Kakšna bo naša nova normalnost? Razstava bo…
več … Odprtje razstave Boruta Krajnca Odsotnosti | Prisotnosti