Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, ki ga je sprejela vlada, začasno določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. Vlada v odloku določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolevnosti ali z dokazilom o cepljenju. PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb. Med drugim tudi v: zdravstveni dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja in kulturnih dejavnostih, dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev, dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih, javni upravi, dejavnosti avtotaksi prevozov in prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah, policisti, občinski redarji in varnostno osebje … Sredstva za izvajanje testiranja s HAG testi za samotestiranje v tem primeru zagotavlja delodajalec. Odlok določa tudi, da PCT pogoja med drugim ni potrebno izpolnjevati: osebam, ki so mlajše od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, uporabnikom storitev: trgovinske dejavnosti po…
več … Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb