Dogodek bo v sredo, 8. septembra 2021, ob 10. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Dogodek bo potekal v živo,  s prenosom v živo preko spleta.  Želimo si, da bi tisti, ki to možnost imate, kot aktivna publika dogodek spremljali v dvorani. Dogodek bo potekal v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ. Vse zainteresirane prosimo, da svojo udeležebo sporočite na tej povezavi (ne glede na to, ali se boste dogodka udeležili v dvorani ali ga spremljali prek spleta). Z dogodkom želimo spodbuditi lokalne skupnosti k aktivnemu, strateškemu pristopu k socialnemu razvoju in vlaganju vanj. Na dogodku bomo s primeri dobrih praks predstavili glavna področja starajoče se družbe, ki potrebujejo pozornost vseh relevantnih deležnikov. Obetamo si zediniti okoli primarnega cilja dviga kakovosti življenja v naših skupnostih, usmeriti pogled v prihodnost, poiskati morebitna partnerstva za iskanje sinergij na področju dolgotrajne oskrbe z željo po aktiviranju preostalih lokalnih deležnikov. Povezovanje omenjenih deležnikov predstavlja primer dobre prakse oziroma zgled za druga lokalna okolja v Sloveniji, da se aktivno lotijo priprave strategije za dolgotrajno oskrbo v njihovi regiji. Prav zato so vabljeni k dialogu predstavniki lokalnih skupnosti, civilna družba, predstavniki ministrstev in predstavniki EU ter organizacije, ki izvajajo storitve za starejše, partnerji projekta SI4CARE ter ostali zainteresirani.    Program dogodka in vabljeni govorci: 10.00 – 10.15 uvodni nagovor –  mag. Gregor Macedoni, gostitelj, župan Mestne občine Novo mesto; glavni nagovor –  Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; pozdrav evropske komisarke – Dubravka Šuica, evropska komisarka…
več … Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe