Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo vozili v skladu z rednim voznim redom na vseh linijah, vključno s predhodno začasno ustavljeno traso na relaciji Stopič. V mestnem jedru bo Leon potnikom še naprej ponujal brezplačen prevoz, srečevali ga boste pa na relaciji od parkirišča v Kandiji do parkirišča na Novem trgu.
več … Od 22. februarja bo mestni potniški promet znova obratoval v celoti