Oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto izpolnjene in podpisane obrazce (skupaj z dokazili) pošljejo po pošti ali prinesejo osebno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 20. oktobra 2021.   Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto pokličete na telefonsko številko 07/39 39 272 (Klavdija Seničar) ali 07/ 39 39 278 (Klara Golić).
več … OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC POZEBE V LETU 2021 V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI