Leto 2021 je zelo nenavadno. Naše življenje kroji bolezen, ki je še dokaj neznana, in ukrepi, ki jih sprejemajo stihijsko in spreminjajo iz dneva v dan. Onemogočeno nam je druženje in organizirajne večjih slovesnosti in proslav, zato pa smo v letošnjem letu večjo pozornost posvetili obnovi spomenikov in spominskih obeležij.preberite več »
več … Obnova spominskih obeležij v Trebnjem