Občina Sevnica je na podlagi novega pravilnika objavila javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na območju sevniške občine. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena. Višina sredstev, ki je namenjena za obnovo kulturnih spomenikov na podlagi javnega razpisa, znaša 35 tisoč evrov.preberite več »
več … Objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov