Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Jureta Kovačiča in izvolitvi voditelja občnega zbora Francija Cvilbarja je sledil nagovor župana občine Kostanjevice na Krki Roberta Zagorca in povabljenih gostov iz pobratenega društva Markovcev. Župan se je je najprej zahvalil, tako kot gostje, za povabilo, pohvalil je samo delovanje društva, da tako dolgo časa vzdržuje tradicijo, hkrati ga pa tudi veseli, da v društvu delujejo tudi mlajši člani, kar pomeni, da sama tradicija ne bo izumrla, občina pa mu bo še naprej po svojih močeh stala ob strani oz. podpirala delovanje društva. preberite več »
več … Občni zbor Etnološkega društva Prforcenhaus