V nedeljo, 17. marca, je tudi Društvo Sonček Posavje v gostišču Senica na Senovem izvedlo redni letni občni zbor, katerega se je udeležilo 106 članov. Po izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in verifikacijske komisije je predsednica društva Nataša Solomun podala poročilo o delu društva za lansko leto. preberite več »
več … Občni zbor Društva Sonček Posavje