Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 19. redni seji med drugim obravnavali osnutek pokrajinske zakonodaje, osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce občine Krško, osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini ter osnutek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje krške občine.preberite več »
več … Občinska seja v Krškem: Posavje si zasluži svojo pokrajino