Marca je občina objavila javni razpis za izbiro izvajalca za prevoze otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let. Tokratne cene so občutno nižje kot na razpisu leta 2017. V letu 2017 je bilo v medijih prelite veliko tiskarske barve in napisanih mnogo besed v zvezi z razpisom Občine Žužemberk in izborom izvajalca za prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let. Če si po štirih letih samo osvežimo spomin, je občina razpis ponavljala štirikrat. Posebnost razpisa so bile zahtevane reference v višini 200.000 evrov. Te so omejile konkurenco, kar se je na koncu tudi potrdilo, saj je na zadnjo ponovitev razpisa oktobra 2017, ponudbo oddal samo en ponudnik, FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o., Žužemberk. Izbira ni bila težka. Posel je za obdobje štirih let od 2017 – 2021 dobilo prav to podjetje, vrednost pogodbe je bila 1.154.303,01 evra z DDV. Marca 2021 je Občina Žužemberk objavila razpis za izbiro izvajalca za prevoze otrok za Občino Žužemberk za obdobje štirih let. Da bi bila lahko konkurenca med ponudniki večja in da bi se na razpis lahko prijavili tudi prevozniki, ki nimajo referenc za šolske prevoze, v tokratnem razpisu te niso bile posebej zahtevane. Posel je bil razdeljen na tri sklope in ponudnik se je lahko prijavil na posamezni sklop, na dva ali vse tri skupaj. Od ponudnikov se je samo zahtevalo, da izpolnjujejo pogoje glede ustreznosti vozil in voznikov za prevoze otrok in hkrati izpolnjujejo tudi ostale pogoje, kot jih določa Zakon o javnem naročanju–3. 22. aprila…
več … Občina Žužemberk: Razpis za prevoze. Prihranek v štirih letih bo okoli 360.000 – 370.000 evrov