Kot je povedal župan Gregor Macedoni, prenovljena sprehajalna in kolesarka pot z utrjeno površino različnim uporabnikom nudi boljšo dostopnost in vsak dan privabi veliko sprehajalcev, z zasaditvijo dreves pa bo gozd nudil še prijetnejše in kvalitetnejše  okolje tudi za naslednje generacije. V včerajšnji akciji je bilo posajenih 20 hrastov, lip in jerebik na zemljiščih Mestne občine Novo mesto, v naslednjih tednih pa bo Gozdno gospodarstvo Novo mesto poskrbelo za zasaditev dodatnih 90 sadik na ostalih zemljiščih.  
več … Ob novi poti v Portovalu dodatna drevesa