Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Gozdnim gospodarstvom Novo mesto organizirala pogozdovanje v mestnem gozdu Portoval. Županu Gregorju Macedoniju in direktorici občinske uprave dr. Jani Bolta Saje so se pri zasaditvi prostovoljno pridružili sodelavci občinske uprave, ki so s skupnimi močmi zasadili prva drevesa, skupno pa jih bo ob novi pešpoti skozi Portoval posajenih 110. preberite več »
več … Ob novi poti v Portovalu dodatna drevesa