Dela bodo obsegala ureditev in asfaltiranje pločnika, postavitev in zaris prometne signalizacije ter prestavitev prehoda za pešce. Dostop do parkirišča ob Težki vodi bo potekal nemoteno.
več … Ob neugodnem vremenu ustavljena dela na Kandijski cesti