Urbani park Loka je projekt zelene infrastrukture in predstavlja pomemben razvojni korak v občini, saj prinaša umeščanje zelenih, parkovnih in športno-rekreacijskih površin za vse generacije na razširjenem območju sedanjega športnega parka Loka. Predvsem je želja, da Novo mesto dobi prvo celovito območje, kjer se srečuje urbani prostor z reko Krko. Trenutno za projekt, ki bo v izvedbi predvidoma leta 2025, poteka priprava natečajne naloge, sledi izvedba javnega natečaja za arhitekturne rešitve v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo Slovenije in izbor rešitev do konca tega leta. Občina računa na pridobitev sofinancerskih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, kjer pa ima aktivne prijave še za tri projekte: sofinanciranje prenove Narodnega doma (za katerega je občina po dlje časa trajajočem zapletu nedavno dobila gradbeno dovoljenje, glavnina gradbenih del bo prihodnje leto), prenovo mestne tržnice (za katero poteka novelacija projektne dokumentacije) in za celovito rekonstrukcijo dela Seidlove ceste. Zanjo bo v kratkem sicer objavljen že tretji javni razpis za izbor izvajalca, ob uspešnem izboru izvajalca pa že letos sledi rekonstrukcija 570-metrskega odseka cesta med »Motoroilom« in Plavo laguno, z varnimi površinami za pešce in kolesarje. V projektiranju je tudi nadaljevanje rekonstrukcije  Seidlove ceste in Šmarješke ceste z ureditvijo kolesarske steze do Mačkovca, projektirata se še regionalni kolesarski povezavi Župnca–Mirna Peč in Novo mesto–Stopiče. V zaključni fazi je arhitekturni natečaj za širitev novomeškega zdravstvenega doma, gre za skupen projekt osmih občin ustanoviteljic in zdravstvenega doma, pri katerem računajo na finančno soudeležbo države. Skupaj z ministrstvom za obrambo načrtujemo tudi gradnjo regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč v Bršljinu, za kar je v pripravi natečajna naloga, iz dogovora za razvoj regij pa bo občina skušala pridobiti evropska sofinancerska sredstva za projekt že delno začete gradnje vodovoda in komunalne infrastrukture v Gorenjem Karteljevem. Med večjimi občinskimi projekti je župan izpostavil gradnjo prizidka k nekdanji osnovni šoli v Gabrju, ki bo namenjen ureditvi prostorov za vrtec. Razpis za izbor izvajalca del je v zaključni fazi, predviden podpis pogodbe z izvajalcem je poleti, dela pa bodo potekala 10 mesecev. Na področju investicij v šolstvo poteka tudi projekt širitve Osnovne šole Šmihel, ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja,…
več … Ob Krki Urbani park Loka, novi prostori za zdravstveni dom in gasilce