Življenje naših pradedov in prababic ni bilo nič kaj lahko. Poznali so samo trdo delo, kljub temu pa je družina večinoma stradala in bila gola in bosa. Majhne, skope njive, običajno na močvirnatih krajih ali pa kamnite, kljub težkemu garanju niso dajale dovolj pridelka. Boljša zemljišča so bila seveda v lasti velikih posestnikov. Takratna politika si je zatiskala oči pred revščino. Še zlasti so bili naši ljudje – Slovenci, ki so živeli v takratni Avstriji in Italiji – pozabljeni od matične domovine in prikrajšani za vse. Ni jim preostalo drugo, kakor da se počasi asimilirajo in sprejmejo avstrijsko ali…
na O naših izseljencih: Ko Slovenija ostaja v srcu več generacij