V sklopu evropskega leta železnic, ko EU spodbuja uporabo železnic kot varnega in trajnostnega prometnega sredstva, je na daljavo potekala mednarodna konferenca na temo pomena in vloge železnic v regijah Evrope. Na vabilo se je odzval tudi župan Gregor Macedoni, sodelujočim pa je predal pobudo za razumevanje problematike železniškega prometa tudi znotraj mikroregij, pri čemer se na Dolenjskem soočamo predvsem z dotrajanim železniškim omrežjem, ki ne omogoča zadovoljivih hitrosti vlakov. Izpostavil je tudi trud naše občine, ki se je pred dvema letoma vključila v projekt prenove oziroma nadgradnje čezmejne železniške povezave. Povezovalna linija Slovenija–Hrvaška oziroma Ljubljana–Novo mesto–Metlika–Karlovec lahko dvigne konkurenčno prednost dveh obmejnih regij, v ta namen pa je predvidena tudi ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.
več … O nadgradnji železniških povezav tudi župan Gregor Macedoni