Šole v pouk in ostale šolske dejavnosti redno vključujejo tudi zunanje izvajalce, s pomočjo katerih dopolnijo in ilustrirajo učne vsebine. Društva in zavodi izvajate vrsto poučnih aktivnosti, ki so zanimive tudi za osnovnošolce. Na primer: društvo paraplegikov lahko zanje izvede delavnico slikanja z usti ali odigra igro košarke na vozičkih, planinsko društvo lahko pripravi orientacijski pohod, zavod, ki se ukvarja z gibalnim razvojem, ponudi »inštruktažo« o pravilnem sedenju, ki ne škodi drži, itd. Premislite, kakšno praktično aktivnost bi lahko z osnovnošolci izvedla vaša organizacija. Najboljše zamisli bomo vključili v Nevladniški katalog za šole, ki ga pripravljamo na Regijskem NVO centru. preberite več »
več … O čem lahko poučite osnovnošolce? Postanite del kataloga!