»Ponosni na vrhunsko prazgodovinsko ustvarjalnost naših prednikov občudujemo dosežke sodobnih kulturnih ustvarjalcev.« Dr. Borut Križ (Dolenjski muzej Novo mesto)   »Umetnost je seme kulture in identitete naroda. Umetnost je ogledalo družbenega dogajanja. Umetnost je izumljanje nečesa novega in izvirnega. Prava umetnost pa je s tem preživeti na trgu.« Nataša Mirtič (Društvo likovnih umetnikov Dolenjske)   “Kultura je umetnost sobivanja v iskanju Resnice, Dobrote in Lepote. Iz njenega objema s Svobodo se rojeva Umetnost kot preseganje človekove minljivosti.” Tomaž Koncilija (DMP)   »Ustvarjanje sinergij, iskanje ubranih svetov znotraj polj ljubiteljske kulture je ena najiskrenejših oblik umetnosti.« Miro Saje (dirigent)    Fotografija: osebni arhiv »Kultura ni zame prav nič izmuzljiv pojem. Razumem jo v vsej njeni izjemni latinski širini kot skrb, spoštovanje, predanost in ustvarjanje, kot vrhovno univerzalno vrednoto, ki je neodvisna od sleherne geografske, politične, nacionalne in socialne delitve.« mag. Mitja Sadek (zgodovinar in latinist)    fotografija: Dolenjski list »Umetnost je glasba. Ona predstavlja kontrapunktično sobivanje mnogih različnosti. Samo različnost lahko tvori harmonijo. Enakost je ne more.« Aleš Makovac (akademski glasbenik, direktor Zavoda Novo mesto)   “Iz istih snovi sestojimo ljudje. Pa vendar nas spremljajo tako različne odlike; rokodelske, izumiteljske, učiteljske, negovalne in tiste, ki znajo človeški značaj in njegovo vpetost v svet, v odnose, opisovati z največjo vnemo. Posedovanje daru pripovedovalca, zapisovalca, literata, slikarja, glasbenika, igralca …  pa ne moremo tako zlahka vzeti. Veliko odgovornost nosijo tisti, ki svojo poklicanost h kulturno-umetniškemu ustvarjanju resnično ponotranijo in navzven – na papir, na oder, na nosilec zvoka – zapisujejo stanje duha. Opozarjajo…
več … Novomeški kulturni ustvarjalci so povedali