Združenje splošnih knjižnic (ZSK) je ob zaključku Tedna splošnih knjižnic že devetič podelilo nagrado za najboljši projekt v splošnih knjižnicah. Letos je nagrado prejel projekt novomeške Knjižnice Mirana Jarca Avtomatizacija javne knjižnične mreže Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto: 24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva. Komisija, ki je projektu dodelila 100 % vseh možnih točk in ga ocenila kot najboljši projekt na področju strokovnega dela knjižnic, je v utemeljitvi nagrade med drugim zapisala: »Predstavljena knjižnična storitev je pomembna noviteta, zlitje osnovne dejavnosti knjižnic in zmožnosti informacijske tehnologije. Projekt je zasnovan sodobno in v skladu s potrebami časa.« Direktor novomeške knjižnice Luka Blažič je povedal: »Vesel sem, da sta bibliotekarska stroka in združenje prepoznala našo vizijo digitalizacije javne knjižnične mreže. Vtkanost naše inovacije v sistem Cobiss omogoča katerikoli splošni knjižnici, da takoj začne uporabljati naš sistem avtomatiziranih izposojevališč. Ob prejemu nagrade bi se rad zahvalil partnerjema, Institutu informacijskih znanosti iz Maribora in Skupini Tenzor, ki sta takoj prepoznala zmožnosti projekta.« Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob tem dodal: »V Novem mestu smo ponovno dokazali, da znamo biti prvi v državi in tudi širše. Projekt predstavlja pomemben korak na poti digitalizacije, ki jo na Mestni občini Novo mesto postopoma vpeljujemo v naše sisteme in razvijamo v sklopu vsem dostopnega pametnega mesta. Veseli me, da je Združenje splošnih knjižnic prepoznalo inovativne pristope, ki vključujejo najsodobnejšo tehnologijo, lokalno znanje in dizajn, združene v pametni omari. Čestitke Knjižnici Mirana Jarca, saj bodo pilotni projekt po modelu ali celo izumu novomeškega znanja uvedle tudi druge…
več … Novomeški knjižnici nagrada za digitalizirano 24-urno izposojo