Člani Območnega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Bela krajina smo v letošnji program dela vključili tudi strokovno ekskurzijo v Maribor na ogled rovov pod Industrijsko cono Tezno. Skupaj s častniki iz OZSČ Novo mesto smo ekskurzijo izvedli v četrtek, 20. oktobra 2022. preberite več »
več … Novomeški in belokranjski častniki v mariborskem podzemlju