Župan Gregor Macedoni in zastopniki svetniških skupin Liste Gregorja Macedonija, SDS, Naš kraj – naše mesto, NSi, SLS in Desus so včeraj na rotovžu podpisali Dogovor o programskih prioritetah in sodelovanju pri vodenju Mestne občine Novo mesto v mandatu 2022–2026, pogovori z ostalimi svetniškimi skupinami pa še potekajo. Po včeraj podpisanem sporazumu je v koaliciji 18 občinskih svetnic svetnic iz šestih svetniških skupin. V opoziciji pa 11 svetnikov iz svetnic iz petih svetniških skupin. Podpisniki dogovora se strinjajo s potrebo nadaljevanja razvojne politike in nadaljevanjem uresničevanja sprejete občinske strategije do leta 2030, kot cilj skupnega delovanja pa so izpostavili dvig kakovosti življenja občank in občanov ob upoštevanju socialnih, okoljskih, družbenih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov. Dogovor o sodelovanju z županom so podpisali: Lista Gregorja Macedonija, 7 mandatov, podpisnica Sara Tomšič, SDS, 3 mandate, podpisnik Bojan Kekec, Naš kraj – naše mesto, 3 mandate, podpisnik Rok Mežnar, NSi, 2 mandata, podpisnik Marko Dvornik, SLS, 2 mandata, podpisnik Jiri Volt DeSUS, 1 mandat, podpisnik Adolf Zupan. Dogovorili so se, da bodo vse vsebinske in kadrovske odločitve skušali sprejeti soglasno, ob upoštevanju kriterija strokovnosti. Prve tri svetniške skupine (Lista Gregorja Macedonija, SDS in Naš kraj – naše mesto) iz tega dogovora imajo glede na največje število izvoljenih svetnikov v občinskem svetu pravico predlagati županu kandidata za nepoklicno podžupansko mesto. V koliko župan presodi, da lahko ustrezne razvojne naloge pokrije tudi poklicni župan, pa lahko po svoji presoji imenuje enega ali več poklicnih podžupanov. Podžupani ali imena kandidatov še niso znani. Opozicijo v občinskem svetu…
več … Novomeška koalicija