Osnova novega vozila bo terensko vozilo Toyota Hilux z modularnimi nadgradnjami z različno gasilsko-reševalno opremo. Vozilo bo omogočalo hitro menjavo modulov (nadgradnje) in s tem prilagoditev vozila več vrstam intervencij. V osnovi bo imelo vozilo tri module, in sicer modul za gašenje gozdnih požarov in gašenje v ozkih predelih, modul za tehnično reševanje ob prometnih ter drugih nesrečah na predvsem težko dostopnih terenih ter logistični modul za prevoz tovora in ostale gasilske opreme ob poplavah, neurjih, tehničnih intervencijah in večjih požarih. Vozilo predstavlja nadaljevanje letošnje investicije v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto. V fazi opremljanja in dobave je trenutno že eno takšno gasilsko vozilo, ki bo v osnovi poveljniško vozilo, z možnostjo nameščanja izmenljivih modulov. V tretji fazi sledi nabava dodatnih modulov za opremo za reševanje na in iz vode, opremo za reševanje iz globin ali višin ter modul za vodenje intervencij.
več … Novo terensko gasilsko vozilo za GRC Novo mesto