Novomeški župan mag. Gregor Macedoni je začel svoj tretji mandat, v katerem želi nadaljevati izkoriščanje razvojnih priložnosti in zastaviti dolgoročnejšo občinsko razvojno vizijo. Gre predvsem za projekte prometne infrastrukture, poudarek bodo dali tudi stanovanjskemu programu in razvoju območnega visokega šolstva. Cilj je vzpostavitev univerze, ki bo služila podpori območnemu gospodarstvu, ki za nadaljnjo uspešnost doma in predvsem na tujih trgih potrebuje razvoj in raziskave. Župan je povedal, da lahko tovrstna navezava “bodoče predvsem tehnične univerze prinese tudi dodano vrednost, ki se je bodo študenti zavedali in se zato odločali za študij, delo in bivanje v Novem mestu”. Občina bo nadaljevala s projekti tudi na področju infrastrukturnih izboljšav, kjer bo še naprej poudarek na cestni, komunalni, kulturni, socialni in športni infrastrukturi, še močneje pa se na občini lotevajo stanovanjske politike. Prometna infrastruktura: dva mostova, mestne vpadnice, Seidlova cesta, pod Gorjanci Glede novomeške prometne infrastrukture je Macedoni poudaril, da je bila ta lokalno in regionalno predolgo zapostavljena in da jo nekaj let konkretno izboljšujejo. Ključen izziv ostaja čim prejšnji začetek gradnje predvidenih državnih obvoznic z novima mostovoma v Ločni in Srebrničah. Nadaljevali bodo celovito prenovo ključnih mestnih vpadnic. Čim prej bo treba prenoviti Seidlovo cesto, za kar imajo že vse pripravljeno, letos pa bodo prenovili pomembna cestna odseka pod Gorjanci, med Gabrjem in Pangrč Grmom ter na Dolžu. Župan je med žgoče probleme ureditve mestnega prometa uvrstil tudi projekta novomeške vzhodne obvoznice, ki jo bo kot prvi odsek južnega kraka ceste 3. razvojne osi gradil Dars, in zahodne mestne obvoznice z mostom v…
več … Novo mesto: V tretjem mandatu za razvoj visokega šolstva