Na voljo je še nekaj brezplačnih rednih mest za študij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), predavanja in vaje pa bo mogoče spremljati tudi v virtualnem okolju. FIŠ je prva in edina javna fakulteta v Novem mestu, ki ponuja tako brezplačen redni študij kot izredni študij s področij informatike, računalništva in spletnih tehnologij ter podatkovnih znanosti. Vsi študijski programi izobražujejo za poklice prihodnosti. Podroben pogled na trg dela kaže, da odločno primanjkuje inženirjev s področja računalništva, informatikov ter podatkovnih analitikov. Zato diplomanti FIŠ hitro najdejo zaposlitev v gospodarstvu, javni upravi, nekateri tudi ustanovijo svoje podjetje. Z novim študijskim letom bodo študenti vseh študijskih programov lahko na predavanjih in vajah sodelovali tudi virtualno. Vsakdo bo lahko izbiral, ali se bo predavanj in vaj udeležil v živo na fakulteti v Novem mestu ali pa se jim bo pridružil preko spleta. Na FIŠ nudijo sodobne študijske programe na vseh treh stopnjah, od visokošolskega študija do doktorata: dodiplomska študijska programa: Informatika v sodobni družbi (VS), kjer so na voljo še prosta mesta za redni in izredni študij ter Računalništvo in spletne tehnologije (VS), kjer imajo še prosta mesta za izredni študij, magistrske študijske programe: Podatkovne znanosti, Informatika v sodobni družbi ter Računalništvo in spletne tehnologije – na vseh treh magistrskih programih so še na voljo brezplačna redna mesta, tudi za zaposlene, doktorski študijski program Informacijska družba z možnostjo sofinanciranja. Ne zamudite zadnjih prijavnih rokov! Dodatni prijavni rok za dodiplomske študijske programe bo trajal od 22. do 23. septembra 2022. Za magistrske…
več … Novo mesto: Študij na FIŠ naložba v prihodnost