Novomeški občinski svet je na zadnji seji sprejel rebalans proračuna mestne občine za leto 2021 in v prvi obravnavi potrdil spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. V sklopu razprave o rebalansu so se svetniki seznanili s poravnavo v postopku, vezanem na zavrnjena plačila za projektantske storitve ustavljenega projekta Cerod 2, sprejeli pa so tudi etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Novo mesto. S sprejetim rebalansom se letošnji občinski proračun prilagaja dinamiki izvajanja številnih investicij in črpanju državnih in evropskih sredstev, kljub številnim projektom pa se še naprej ohranja tudi postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015. Na rebalans je vezana tudi poravnava v sodnem postopku za zavrnjena plačila za projektantske storitve ustavljenega projekta Cerod 2 s tožnikoma, podjetjema RIKO in Helektor. S poravnavo, ki jo je že potrdil svet županov Cerod, se bodo občine družbenice izognile večjemu delu zamudnih obresti oziroma bo njihov strošek v primerjavi s sodbo na prvi stopnji nižji za 550 tisoč evrov. Spremembe Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Vsebinsko najobsežnejša sprememba po njegovem sprejemu leta 2009 vključuje več kot 882 pozitivno potrjenih pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti, sprejetje odloka pa bo mnogim olajšalo nadaljnje reševanje premoženjskih zadev. Ostalo Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli odlok, ki ureja javno službo izvajanja del v gozdovih v občinski lasti, v prvi obravnavi pa so bile sprejete tudi spremembe in dopolnitve ureditvenih načrtov za zdravstveni kompleks in stavbni otok med Kastelčevo in…
več … Novo mesto: Sprejeli rebalans proračuna in spremembe Občinskega prostorskega načrta