Cilj projekta Dojenju prijazno mesto je izboljšati pogostnost dojenja na celotnem področju mesta kot naravnega, zdravega in običajnega načina zgodnjega hranjenja otrok. S tem se povečuje raven zdravja pri dojenih otrocih, materah in v celotni družbi. Zmanjšuje se neenakost, izboljšuje se stanje okolja, v daljšem časovnem obdobju pa dojenje omogoča tudi hitrejši napredek mesta.    Kaj so ključni poudarki projekta? Pobuda je nova v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru. Sloni na dokumentu »10 korakov do Dojenju prijaznega mesta«, ki je osnova za pridobitev naziva. Splošni cilj pobude je povečati pogostnost dojenja pri vseh starostnih skupinah otrok na celotnem področju mesta. S povečanjem pogostnosti dojenja se povečuje raven zdravja pri dojenih otrocih, materah in v celotni družbi. Zmanjšuje se neenakost, izboljšuje se okoljsko stanje in v daljšem časovnem obdobju dojenje hkrati omogoča hitrejši napredek mesta. Mesto, ki se pridruži in uresniči pobudo DPM, pokaže svojim prebivalcem, da jim želi boljše zdravje, manj neenakosti, bolj zdravo okolje in tudi splošni dolgotrajni napredek. Skupnosti pošilja sporočilo, da spoštuje njihove želje in ceni prednosti dojenja za zdravje otroka, družine in skupnosti.   Dr. Katja Povhe Jemec iz Ministrstva za zdravje je ob predstavitvi projekta povedala, da se z izvajanjem programa Dojenju prijazno mesto uresničuje Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, v katerem je dojenje prepoznano kot ključni dejavnik za razvoj poznejših zdravih prehranskih navad posameznika. “Zato je eden izmed ključnih ciljev nacionalnega programa povečati delež dojenih otrok. Okolje, ki spodbuja dojenje je zato ključno pri vzpostavljanju zdravih začetkov vsakega posameznika.« Tako bomo poleg…
več … Novo mesto sodeluje pri projektu Dojenju prijazno mesto