Država in agencija za raziskovalno dejavnost sta zagotovila osnovna finančna sredstva za začetek delovanja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. Zavodu so za letošnje leto zagotovili nekaj manj kot 385.000 evrov, s čimer so izpolnjeni osnovni pogoji za delovanje.  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je pogodbo o financiranju za leto 2022 z zavodom Rudolfovo podpisala sredi julija. Iz baze Erar je razvidno, da jim je država doslej nakazala 30.194 evrov, nakazila po pogodbo o financiranju pa bodo, kot kaže, v mesečnih tranšah. Ministrstvo jim je doslej maja 2022 nakazalo 15.000 evrov, ARRS pa nato avgusta 8683 evrov in septembra 6510 evrov. Po julija podpisani pogodbi bo ARRS zavodu v skladu s programom dela in finančnim načrtom, na katerega je dalo soglasje ministrstvo za izobraževanje, letos izplačalo največ 384.777 evrov, od tega za pokrivanje stroškov dela 251.216 evrov ter za izdatke za blago in storitve 133.561 evrov. Sredstva namenjena ustanovitvi, stabilno financiranje šele v letu 2024 Gre za sredstva, ki so po sklepu vlade namenjena ustanovitvi in začetku dela zavoda in ne za sredstva stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po 80. členu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Do teh sredstev naj bi bil zavod po razumevanju njegovega direktorja Janeza Povha prvič upravičen leta 2024. Povh je za STA povedal, da bodo za letos odobrena sredstva ARRS zadoščala za nemoteno izvajanje programa dela zavoda za leto 2022 v delu, ki se nanaša na kritje stroškov dela ter stroškov blaga in storitev, bi pa za normalno delovanje…
več … Novo mesto: Raziskovalnemu zavodu Rudolfovo zagotovljena sredstva za začetek delovanja