Konec novembra je bila na novomeškem Glavnem trgu na ogled razstava zmagovalnih natečajnih rešitev za most čez Krko v Srebrničah, ki je ključen objekt novomeške zahodne obvoznice. S tem bosta Novo mesto in širša okolica dobila dva prepotrebna mostova, in sicer cestni most ter pod njim most za pešce in kolesarje. Skupno bo v naslednjih letih zgrajenih kar šest mostov, ki bodo rešili problematiko cestnega, peš in kolesarskega prometa na širšem področju Novega mesta, vsi pa so delo inženirja Marjana Pipenbaherja in ekipe strokovnjakov. Občina tako na področju prometnih povezav nadaljuje s celovitim urejanjem vseh bistvenih mestnih in krajevnih povezav, poleg novih brvi pa dodatne možnosti za trajnostno mobilnost nudijo urejene večnamenske poti. Občina je objavila tudi več podrobnosti o nameravanih gradnjah in projektih, ki so že v teku, poimenovla jih je Povezujemo Novo mesto. Most (in brvi) v Srebrničah in Ločni Most dolžine 500 metrov in brez opornikov v reki, pod katerim se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje, bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo. Predvidena je gradnja mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišja mera ohranjanja obstoječe vegetacije. Na zahodnem delu Novega mesta je predviden tudi obsežnejši razvoj stanovanjskih, gospodarskih in športno rekreacijskih površin. Z investitorjem projekta zahodne obvoznice, Direkcijo RS za infrastrukturo, so avtorji zmagovalne rešitve že podpisali pogodbo za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije. Pogoji za začetek gradnje mostu bodo predvidoma izpolnjeni v treh letih. Most…
več … Novo mesto: Projekti za izboljšanje prometne obremenjenosti in povezanosti