Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Drska tudi uradno odprla prenovljeno pešpot v mestnem gozdu Portoval. Dvokilometrska utrjena peščena krožna pot, ki se začne pri čolnarni v Irči vasi in se konča oziroma navezuje na peščeno pot ob nogometnih igriščih športnega parka Portoval, velja za priljubljeno rekreacijsko površino Novomeščanov. Urejena je z urbano opremo, med katero izstopajo štiri kamnite skulpture. Občina je za ureditev poti namenila približno 200.000 evrov, opremljena je s koši za smeti, klopmi in urejenimi počivališči, ob poti iz smeri Irče vasi pa so postavljene tudi štiri kamnite skulpture, ki so jih v sklopu kiparsko-literarnega projekta Povodni mož na Krki izdelali in na odprtju predstavili ljubiteljski kiparji iz Društva likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte. V sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdnega gospodarstva Novo mesto bo ob poti zasajenih tudi 110 drevesnih sadik, prva drevesa pa je občina na svojih zemljiščih posadila pred tednom. Sprehajalna pot skozi mestni gozd Portoval povezuje mestno jedro, Kandijo in športni park Portoval z največjim stanovanjskim naseljem v mestu, Drsko, ko bo zgrajena brv v Irči vasi, pa tudi z Bršljinom in s Češčo vasjo ter tamkajšnjim Olimpijskim centrom Novo mesto. S tem novomeška občina nadaljuje prizadevanja v smeri trajnostne mobilnosti, s katerimi bo Novo mesto v nekaj letih v vseh smereh na voljo pešcem in kolesarjem. Prenovljeno pot in skulpture so s prerezom traku uradno namenu predali župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednica sveta Krajevne skupnosti Drska Mira Retelj in predsednik Društva likovnih ustvarjalcev v kamnu…
več … Novo mesto: Prenovljena pešpot v Portovalu navdušuje