V petek je bila v mestnem jedru enkratna slovesnost ob odkritju bronastega kipa Frančiškan z rastočo knjigo, ki ga je izdelal akademski kipar Jernej Mali iz Ljubljane. Dogodek, ki je potekal v sklopu lanskega praznovanja ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, je občina pripravila v sodelovanju z Odborom za promocijo kulturne dediščine Novo mesto in Frančiškanskim samostanom v Novem mestu. Skulpturo so odkrili župan Gregor Macedoni, predsednik Odbora za promocijo kulturne dediščine prof. dr. Miha Japelj in gvardijan frančiškanskega samostana p. Tomaž Hočevar. Slovesnost se je začela s kulturnim programom in govori častnih in zaslužnih gostov. V uvodnem govoru je vse lepo pozdravil Tomaž Koncilija in poudaril uresničitev leta 2000 spočete ideje dr. Janeza Gabrijelčiča o sedaj že evropskem projektu Rastoča knjiga. Sledil je govor prof. dr. Mihe Japlja, predsednika Odbora za promocijo kulturne dediščine MO Novo mesto, ki je opravičil dr. Stanka Grando, ki se zaradi bolezni slovesnosti ni mogel udeležiti. Japelj je poudaril pomen prihoda frančiškanov v Novo mesto in njihovo prizadevanje za razvoj kulture in za vodenje novomeške gimnazije, prve v takratni habsburški monarhiji. Sledil je govor župana Mestne občine Novo mesto mag. Gregorja Macedonija, ki je obudil pomen knjige, frančiškanov in gimnazije za razvoj in ohranjanje novomeške kulturne dediščine, kar je na poseben način vsa ta stoletja plemenitilo življenje Novomeščanov. »Idejni oče« projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič pa je udeležencem dogodka pojasnil, kaj pomeni knjiga, še posebej rastoča, ki simbolično povezuje vse Slovence, še posebej tiste, ki radi berejo. Tako imamo v novomeški gimnaziji kip Deklica z rastočo knjigo, pred frančiškanskim samostanom pa novo odkriti kip Frančiškan…
več … Novo mesto: Pred cerkvijo sv. Lenarta stoji Frančiškan z rastočo knjigo