Včerajšnja druga redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v tem mandatu je minila v znamenju kadrovskih zadev. Župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija je v občinskem svetu zamenjal Primož Kobe (LGM), znana pa je tudi nova sestava devetih delovnih teles.  Naslednja kandidatka na Listi Gregorja Macedonija je bila sicer Klara Golić, ki pa je Občinski volilni komisiji podala izjavo, da ne sprejema funkcije članice občinskega sveta. Naslednji kandidat je bil Kobe. Komisijo za statut in poslovnik bodo v tem mandatu sestavljali: predsednica Eva Filej Rudman in člani Marko Dvornik, Martin Kobe, Uroš Lubej, Renata Pavlin in Sara Tomšič. Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje: Matjaž Pavlin (predsednik) in člani Bojan Avbar, Marko Dvornik, Andrej Kastrevec, Rok Kekec, Darja Marjanović in Slavko Matko. Komisija za priznanja in nagrade: Janez Povh (predsednik) in člani: Bojan Kekec, Martin Kobe, Primož Kobe, Mitja Sadek, Eva Somrak in Srečko Vovko. Komisija za vloge in pritožbe: Boštjan Grobler (predsednik) in člani: Uroš Lubej, Maja Osterman, Kaja Papić in Tomaž Slak. Odbor za družbene dejavnosti: Vida Čadonič Špelič (predsednica) in člani: Ana Bilbija, Alenka Kopina, Žiga Papež, Sonja Simčič, Radovan Trifković, Jiří Volt, Srečko Vovko in Maja Žunič Fabjančič. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet: Tomaž Levičar (predsednik) in člani: Primož Kobe, Peter Kostrevc, Urban Kramar, Slavko Matko, Boštjan Pucelj, Rok Račečič in Mateja Rožič. Odbor za davčno politiko, proračun in finance: Vesna Vesel (predsednica) in člani: Franc Bačar, Marjan Erpe, Anton Golob, Andrej Kastrevec, Urška Kovačič in Mario Krapež. Odbor za gospodarstvo:…
več … Novo mesto: Občinska seja v znamenju kadrovskih zadev