Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 176,6 milijona evra, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ustvarila je 240,1 milijona evrov čistega dobička oziroma 14 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Največja prodaja in največji dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini Jože Colarič (vir: Wikipedija) Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tem povedal: “V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih leta 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni. V tem obdobju smo pridobili dovoljenje za trženje 11 novih izdelkov. Na novembrski seji smo nadzornemu svetu predstavili posodobljeno Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026, iz katere izhaja tudi načrt poslovanja za leto 2022. Glavni poudarki so nadaljnje zagotavljanje rasti prodaje, doseganje nadpovprečne stopnje rasti prodaje glede na dinamiko trgov ter uvrščanje med vodilna generična farmacevtska podjetja z lastnimi blagovnimi znamkami na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah. Krepili in optimizirali bomo vertikalno integrirani poslovni model, ki se je pokazal kot učinkovita strateška usmeritev in ima primerjalno prednost, saj z njim zagotavljamo visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti naših izdelkov. Rast bomo skušali zagotoviti tudi z dolgoročnimi poslovnimi povezavami in s ciljno usmerjenimi prevzemi,…
več … Novo mesto: Največja prodaja in največji dobiček v Krkini zgodovini