Novomeška Krka je na ravni skupine v lanskem letu ustvarila 1,717 milijarde evrov prihodkov, kar je bilo največ doslej, rast glede na leto 2021 je bila 10-odstotna Ob tem so dosegli 361,1 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo 17-odstotkov več kot leto prej. Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal, da so prodajo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Ohranili so dobičkonosnost poslovanja. Registrirali so 11 novih izdelkov, in sicer 9 zdravil na recept in 2 izdelka brez recepta, ter zaključili 490 registracijskih postopkov. Prodaja V Sloveniji je skupina Krka lani prodala za 103 milijone evrov svojih izdelkov in storitev, kar je 11 odstotkov več kot leta 2021. Glavnino (60,5 milijona evrov) teh prihodkov so ustvarili s prodajo izdelkov, zdraviliško-turistične storitve so prispevale 42,6 milijona evrov. Zdravil na recept je skupina lani po vsem svetu prodala za 1,4 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Prodajo je povečala v vseh regijah, med posamičnimi trgi pa najbolj na Češkem, v Nemčiji in Rusiji. Ključne skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2022 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil. V vzhodni Evropi je skupina Krka lani povečala prodajo za 14 odstotkov na 623,4 milijona evrov, v srednji Evropi za štiri odstotke na 364,2 milijona evrov, v zahodni Evropi za sedem odstotkov na 327,3 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi prav tako za sedem odstotkov…
več … Novo mesto: Krka z rekordnimi prihodki in dobičkom