Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske obvešča vse uporabnike komunalnih odpadkov, da bo v času od 18. septembra do 10. oktobra poostreno izvajala nadzore nad odlaganjem komunalnih odpadkov v novomeški občini. Nadzori bodo usmerjeni v pregled prevzemnih mest komunalnih odpadkov na območju celotne občine. Vse, ki odlagajo komunalne odpadke, pozivajo, naj dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih predajo samo v za to namenjene zabojnike za zbiranje ločenih frakcij. V kolikor bodo ob izvedenih nadzorih ugotovljene nepravilnosti glede odlaganja komunalnih odpadkov, bo skupna občinska uprava uvedla ustrezne postopke zoper kršitve. Več podatkov o pravilnem odlaganju je dostopnih na povezavi: novomesto.si M. D.
več … Novo mesto: Akcija nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov