Občina Dolenjske Toplice ima objavljena razpisa za zasedbo dveh delovnih mest, za koordinatorja na področju turizma in čistilko.  Oba razpisa sta bila objavljena 31. decembra 2021, rok objave se izteče danes, 5. januarja, ob polnoči (do 23:59), v obeh primerih gre za izredno kratke roke prijave. Koordinator za turizem V primeru koordinatorja za splošne zadeve in turizem (OBJAVA) gre za zaposlitev za določen čas, za obdobje 4 let, s polnim delovnim časom (po naših podatkih za TIC) v razpisu zahtevajo višjo strokovno izobrazbo ali prejšnjo višješolsko izobrazbo (včasih I. stopnja). Dodatni zahtevi sta še 6 mesecev delovnih izkušenj in znanje uradnega jezika. Dodatnega znanja vsaj enega tujega jezika v razpisnih pogojih ne zahtevajo. Razpis je dostopen na povezavi: Koordinator VI – objava Objavljena je tudi vloga za zaposlitev. Obrazec – VLOGA ZA ZAPOSLITEV. Kogar to zanima, lahko vlogo za zaposlitev pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo – koordinator VI, zadeva št. 110-3/2021« na naslov: Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@dolenjske-toplice.si Vlogo tako lahko pošljete prek pošte ali prek navadne e-pošte, veljavnost prijave namreč ni pogojena z elektronskim podpisom. Kar je, najmanj, nenavadno. Vendar velja: prijava prek navadne elektronske pošte. Delovno mesto čistilke Za delovno mesto čistilke zahtevajo popolno višjo stopnjo osnovnošolske izobrazbe, karkoli naj bi to pomenilo – objava Zaposlitev bo za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (4 ure). Izbrani kandidat bo delo opravljal na območju občine Dolenjske Toplice. Tudi v tem primeru se prijava lahko vloži v zaprti…
več … Nove zaposlitve v občini Dolenjske Toplice