V delu Boštanja, ki ima krajevno ime Pugelj, gradijo kanalizacijsko omrežje. Gre za nadaljevanje ureditev infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na širšem območju Boštanja, Radne, Loga in Sevnice, torej območij, ki so priključena na Centralno čistilno napravo na Logu.preberite več »
več … Nova kanalizacija na območju Boštanja