V Podbrezniku bo ob petih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni med letoma 2007 in 2012, nastalo oblikovalsko poenoteno naselje iz pet večstanovanjskih objektov s pripadajočo skupno podzemno garažo. Komunalna oprema območja in zunanja parkirna mesta so že izvedena, prav tako dostop do gradbenih parcel stavb, v trenutni fazi pa bo nastala končna projektna zasnova objektov. Dorečena bosta število stanovanjskih enot, trenutno jih je v velikosti od 40 do 80 m² v občinskih blokih predvidenih skupno 78, ter etažnost stavb. Izbrani izvajalec bo objekte oblikoval s ciljem največje funkcionalnosti bivalnih enot, ki bodo primerne tako za družine kot za starostnike.   Izdelavi idejnega projekta in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja bo sledila priprava projekta za izvedbo in gradnja, katere začetek je predviden v drugi polovici leta 2022. Potekala bo fazno po funkcionalno zaključenih sklopih, za njeno izvedbo pa bomo kandidirali tudi za sredstva za sofinanciranje v programu SSRS. Z gradnjo najemniških stanovanj v Podbrezniku skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije proaktivno pristopamo k problematiki izrazitega presežka povpraševanja nad ponudbo stanovanj, dostopnost do bivalnih enot pa se bo, kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, v prihodnjih štirih letih na območju Novega mesta bistveno izboljšala. Nepremičninska ponudba v Novem mestu se bo povečala s skupno kar 500 novimi stanovanji, ki jih bomo poleg Podbreznika gradili še na območju Brod-Drage in ožjega mestnega jedra, na več lokacijah bodo gradili tudi zasebni investitorji, v razširjeno ponudbo pa bodo vključena tudi oskrbovana stanovanja.    Fotografije: Foto Asja Zazidalni načrt: Acer
več … Nov korak do gradnje najemniških stanovanj v Podbrezniku