Ponovno je naprodaj nezasedeno službeno stanovanje v Črnomlju. Javna dražba bo v ponedeljek, 27. septembra 2021, ob 10. uri, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Neopremljeno stanovanje na Cankarjevi ulici 2 v Črnomlju je veliko 67,60 m2; izklicna cena znaša 58.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 odstotkov od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer mora biti varščina na račun ministrstva položena do 22. septembra 2021. Podrobnejše informacije so objavljene na povezavi: Ponovna javna dražba za prodajo stanovanja v Črnomlju A. L.
več … Nezasedeno službeno stanovanje v Črnomlju ponovno naprodaj