Narasla Kolpa po ocenah črnomaljske občine z verjetno stoletnimi vodami na infrastrukturi v občini ni povzročila večje škode. Več bo znano, ko bo gladina reke upadla dovolj, da bo mogoče izvesti natančni pregled. Voda je sicer zalila obrečne kampe, največ škode pa je v sosednji Občini Metlika povzročila kmetu, ki mu je odnesla 300-glavo čredo ovac.preberite več »
več … Narasla Kolpa odnesla tudi 300-glavo čredo ovac