Inšpektorji bodo pregledovali knjigo gostov nastanitvenega obrata, vodenje evidence turistične takse, pravilnost poročanja podatkov o gostih, nakazovanja turistične in promocijske takse do 25. v mesecu in ostale zadeve, ki so v njihovi pristojnosti nadzora v skladu z določili zakonov.
več … Nadzor turistične in promocijske takse